ÜRETİM

ÜRETİM

Projelerinizin; parça, kalıp ve süreç tasarımı/analizi gibi konularında en uygun kompozit üretimi belirleyip, en kısa sürede ürünü teslim ediyoruz.

 

KOMPOZİT NEDİR?

Kompozitler; 2 ya da daha fazla malzemelerin, güçlü yanlarını bir araya getirerek oluşturulan yapılardır. Kompozit yapılar matris ve takviye olarak 2 ana bileşenden oluşurlar. Bu 2 bileşen birbirlerinin zayıf yanlarını kapatarak fiziksel olarak birleşirler. Oluşan bu yeni yapı; geleneksel malzemelerden, daha sağlam, daha hafif veya daha az maliyetli olabilir.
Kompozit malzemeler matrislerine göre 3 e ayrılırlar;
- Seramik matrisli kompozitler
- Metal matrisli kompozitler
- Polimer matrisli kompozitler.

 

 

POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLER

Polimer matrislikompozitlerde matris malzemesi olarak termoset ve termoplastik reçineler kullanılır. Günümüzde ekonomik ve mekanik değerlerin yüksek olmasından dolayı termoset reçineler daha fazla alanlarda tercih edilmektedir. Bu reçinelere;
- Epoksi,
- Polyester,
- Vinilester, örnek olarak verilebilir.
Takviye malzemesi olarak ise,
- Karbon fiber,
- Cam fiber,
- Kevlar, örnektir.

 

EL YATIRMASI

El yatırması yöntemi, takviye malzemesinin kalıba serilemesi ve açık kalıp üzerine reçinenin fırça veya rulo yardımı ile uygulanmasıdır. Genellikle kalıp yapımında tercih edilen yöntemdir. Avantajları; - Düşük üretim maliyeti,
- Düşük kalıp maliyeti Dezavantajları;
- Yüksek işgücü gereksinimi,
- Yüksek reçine oranı,
- Düşük mekanik değerler,
- Düşük sıcaklık dayanımı,
- Operatör yeteneğine bağımlılık.

 

VAKUM BAGGING (TORBALAMA)

El yatırması ile aynı şekilde uygulanır, sonrasında ürün vakum altına alınarak proses tamamlanır. Avantajları;
- El yatırmasına göre daha yüksek fiber oranı ve mekanik değerler,
- El yatırmasına göre daha az boşluklu ürün,
- Vakum infüzyonu ve prepreg üretim yöntemlerine göre daha düşük maliyet
Dezavantajları;
- Homojen olmayan reçine dağılımı
- Operatör yeteneğine bağımlılık.

 

 

VAKUM İNFÜZYON

Vakum İnfüzyon Yöntemi kapalı kalıplama yöntemlerinden biridir. Reçinenin takviye malzeme üzerinde yayılması için atmosferik basınçtan yararlanılır. Avantajları;
- Tek aşamada sandviç yapı üretilebilir.
- Yüksek fiber oranı,
- Homojen yapı,
- Yüksek yüzey kalitesi,
- Operatörün yeteneklerine daha az bağımlılık.
Dezavantajları;
- Yüksek kalıp maliyeti,
- Kompleks üretim,

 

PREPREG

Prepreg, takviye malzemeye reçine emdirilip yarı kürleştirilmesi ile oluşturulan üründür. Prepreg ile üretim yönteminde kalıp yüzeyine katmanlar serildikten sonra vakum altında sıcaklık ile üretim gerçekleştirilir. Avantajları
- Yüksek mekanik değerler,
- Ayarlanabilir reçine/fiber oranı,
- Standart ve uniform ürün,
- Temiz ve firesiz üretim,
- Düşük proses zamanı,
- Yüksek yüzey kalitesi,
Dezavantajları;
- Yüksek maliyet,
- Düşük hammadde ömrü,
- Yüksek kalıp maliyeti.

RESİMLER